Mezinárodní klubová výstava KCHVO Hluboká nad Vltavou 11. 9. 2011

11.09.2011 00:00

PROGRAM:

07.30– 09.00

přejímka psů

09.00 – 09.15

zahájení výstavy

09.30 – 10.00

přehlídka chovných psů VOD a VOK

10.00 – 13.30

posuzování v kruzích, juniorhandling

14.00 – 14.30

vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Já a můj výmarský ohař“

14.30 – 15.30

závěrečné soutěže

VÝSTAVNÍ VÝBOR:

Ředitel výstavy: Ing. Martin Kočí

Jednatel: JUDr. Jaroslav Daněk

Ekonom: Kateřina Jirková

Členové: Ing. Miroslav Špaček, Jakub Navrátil

ROZHODČÍ:

Petr Buba

Ing. Jozef Jursa (SK)

MVDr. Jana Kočová

MVDr. František Šimek
Milan Krinke - juniorhandling

* Výstavní výbor si vyhrazuje právo na změny rozhodčích v případě nepředvídatelných okolností.

TŘÍDY:

Štěňat

4 – 6 měsíců

Dorostu

6 – 9 měsíců

Mladých

9 – 18 měsíců

Mezitřída

15 – 24 měsíců

Otevřená

od 15 měsíců bez ohledu na zkoušky z výkonu  

Pracovní

od 15 měsíců se zkouškou z výkonu (nutno doložit certifikátem vystaveným ČMKJ)

Vítězů

od 15 měsíců s národním nebo mezinárodním titulem šampión, titulem národní nebo Klubový nebo vítěz speciální výstavy, národní vítěz (tituly musí být získány v konkurenci dospělých)

Veteránů

od 8 let

Čestná

od 15 měsíců, pro psy s mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene. Bez nároku na CAC.

TITULY:

CAJC, CAC, res.CAC, Nejlepší veterán, Vítěz klubové výstavy, Vítěz plemene /BOB/, Vítěz Mezinárodní Klubové výstavy 2011

 

SOUTĚŽE VE FINÁLOVÉM KRUHU:

Nejlepší štěně

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1

Nejlepší dorostenec

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

Nejlepší mladý pes nebo fena plemene

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC

Chovatelská skupina

Soutěž pro nejméně 3 jedince stejného plemene posouzené na této výstavě, nejméně od dvou různých matek nebo otců

Nejkrásnější pár psů

Soutěž pro psa a fenu stejného plemene posouzené na této výstavě, v majetku jednoho majitele.

Nejlepší veterán

Do soutěže nastupují nejlepší veteráni pes a fena VOK a VOD

Klubový vítěz

Nejlepší pes a fena VOK a VOD z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

BOB

Nejlepší mladý pes nebo fena z plemene, Kluboví vítězové a nejlepší veteráni plemene.

Vítěz Klubové výstavy

O titul soutěží BOB - VOK a VOD

Dítě a pes / Mladý vystavovatel

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa.

Rozdělení věkových kategorií:

Dítě a pes - pro děti starší 3 let a mladší 9 let

1. skupina 9 - 13 let

2. skupina 13 - 17 let

Soutěže v dané věkové kategorii se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne pro danou kategorii nejnižšího věku a současně v den konání výstavy nedosáhne maximálního věku pro danou kategorii.